MNNOG#5 ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА.

 MNNOG#5 ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА.


Энд дарж өргөдөл илгээнэ үү!
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2023.09.06
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуус болон хөдөө орон нутагт ажиллаж буй мэргэжилтнүүдийг дэмжих зорилгоор #MNNOG#5 бүх үйл ажилагаанд үнэ төлбөргүй оролцох тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна.
Үүнд:
– Хурлын төлбөр,
– Сургалтын төлбөр,
– Оройн арга хэмжээ,
– Тэтгэлэг/Гарын мөнгө 150000₮ зэрэг багтсан болно.